معرفی پروتکل BACnet

این پروتکل BACnet  یا  Building Automation and Control Network یک استاندارد بین المللی است که در بیش از ۳۰ کشور جهان استفاده می شود در ابتدا در سال ۱۹۸۷ توسط جامعه مهندسان سیستم ها...

بیشتر