چرا تلویزیون اینترنتی ؟

با تلویزیون اینترنتی دیگر لازم نیست برای دیدن برنامه ی دلخواه تان منتظر بمانید تا روز و زمان تعیین شده برای پخش آن برنامه فرارسد. شما می توانید با استفاده از IPTV، برنامه مورد نظرتان را به صورت قانونی دانلود کرده و در زمان مناسب مشاهده کنید.

در تلویزیون اینترنتی ، نه تنها کلیه برنامه های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای ج.ا.ا. ، بلکه بسیاری از فیلم ها و سریال هایی که در شبکه های نمایش خانگی عرضه می شوند هم قابل دسترسی است.

علاوه بر این می توانید  سریال، فیلم یا موسیقی مورد نظرتان را سفارش بدهید تا از طریق شبکه ی اینترنتی تهیه و ارائه شود.

استفاده از این تلویزیون صرفا با یک اتصال اینترنت امکان پذیر می شود.