فیلم و سریال درخواستی:

در بخش دنیای صدا و تصویر، امکان اجاره و یا پیش نمایش فیلم، سریال، آلبوم صوتی، در دسته بندی های متنوع همراه با دسترسی به متادیتا، پوستر و زیرنویس؛ و قابلیت های امتیازدهی، جستجوی پیشرفته، پخش تبلیغات، قفل والدین، و همچنین امکان پیشنهاد و به اشتراک گذاری محتوا، برای کاربران فراهم شده است. در این بخش امکان پخش چند رسانه ای مشخص برای یک گروه کاربران مشخص بر اساس دسته بندیهای متنوع << زبان، منطقه استقرار، سن، دسته بندی جنسیتی، صنفی و...>> وجود دارد.