بازی درخواستی

 این قابلیت، به کاربر امکان انتخاب و استفاده از بازی‌های ویدیویی و یا کامپیوتری روی شبکه بر پایه اینترنت (IP) را می‌دهد. کاربران می‌توانند به بازی‌های یک‌نفره و یا چند نفره با دیگر کاربران بپردازند.