یکی از کاربردهای بسیار ارزنده تلویزیون تعاملی یا آی پی تی وی, تلویزیونی است که به بیننده یا کاربر اجازه می دهد تا با آن ارتباط دوطرفه برقرار کند؛ یکی از کاربردهای بسیار ارزنده تلویزیون تعاملی, کاربرد اختصای آن است که امروزه بیشتر از گذشته رواج یافته است. بطور مثال تلویزیون تعاملی در بیمارستان ها نقش آموزش پررنگ تری دارد, در بیمارستان این آموزش ها به سه دسته تقسیم می گردند:

آموزش تخصصی جهت کادر درمانی

آموزش های بهداشت عمومی جهت مراجعین

آموزش های خاص جهت بیماران مانند: آموزش های بعد از عمل جراحی یا آموزش شیردهی و مراقبت از نوزاد

امروزه موضوع خستگی ، افسردگی و کسالت بیماران در زمان بستر ی در بیمارستانها و مراکز درمانی بر کسی پوشیده نیست. فراهم آوردن سرگرمی کنار تخت در طول دوره درمان و بستری بیمار در مراکز درمانی و بیمارستانی یکی از راه حلهای حذف کامل و یا کاهش چشمگیر این عوارض می باشد سیستم IPTV از آنجهت که شامل مجموعه متنوعی از امکانات و سرگرمیها در یک غالب می باشد و همچنین به بیمار امکان انتخاب سرگرمی ومرد علاقه وی را با توجه به شرایط روحی فراهم می آورد بهترین راه حل برای ارائه انواع سرگرمیها و خدمات آسایشی بیمارستانی در کنار تخت بیماران می باشد. بیماران می توانند با استفاده از موسیقی پخش کانالهای زنده تلویزیونی و فیلمهای ویدیویی مورد علاقه خود بصورت اختصاصی لذت ببرند که بدین وسیله محیط درمانی بیمار به میزان قابل ملاحظه ای بهبود خواهد یافت . بیماران همچنین در بیمارستانها و مراکز درمانی می توانند بینندگان خوب و ارزشمندی برای استفاده و تبلیغ محصولات دارویی و بهداشتی شرکتهای دارویی و بهداشتی باشند. IPTV می تواند با پخش برنامه های آموزشی در بیمارستانها و مراکز درمانی نقش عمده ای در ارسال پیامهای درمانی و بهداشتی از طریق آموزش بیماران و همچنین پرسنل بیمارستانها ایفا نماید...